290CyberSecurity

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet i samhället. Varför behöver ett sjukhus tänka på cybersäkerhet? Vad händer om ett företag eller ett politiskt parti blir hackade?

Mer information

Om projektet

#290CyberSecurity​ är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att barn och ungdomar tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av en ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Utgivare:
Unga Forskare
Språk:
Svenska
Målgrupp:
Högstadiet
Sorterat under:
Digitalt & Internet