Programmera mera 2.0

Internet

De flesta använder internet varje dag. Men det är inte alltid så lätt att förstå hur det fungerar. Deltagarna får förklarat hur en bild kan skickas över nätet. Utmaningen efteråt består i att skriva rätt ettor och nollor med hjälp av lampor och en delvis maskerad ASCII-tabell. Efter en intervju med säkerhetschefen på Internet-stiftelsen blir det tävling i dekryptering. Allra sist ett quiz.

Mer information

Utgivare:
UR
Språk:
Svenska
Målgrupp:
Mellanstadiet
Sorterat under:
Programmering