290Cybersecurity

Lösenordhygien

Lösenordshygien. Vad är ett lösenord? Och vad är ett bra lösenord? Hur skapar man bra lösenordshygien för att skydda sina inlogg?

Mer information

Om projektet

#290CyberSecurity​ är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att barn och ungdomar tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Utgivare:
Unga Forskare
Språk:
Svenska
Målgrupp:
Högstadiet
Sorterat under:
Digitalt & Internet