290CyberSecurity

Nätfiske

Nätfiske – vad är det? Lär dig känna igen nätfiske och undvika att bli lurad!

Mer information

Om projektet

#290CyberSecurity​ är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att barn och ungdomar tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Utgivare:
Unga Forskare
Språk:
Svenska
Målgrupp:
Högstadiet
Sorterat under:
Digitalt & Internet