290CyberSecurity

Personlig integritet

Personlig integritet på internet. Varför är det inte så bra att dela med sig av för mycket information på internet? Vilken information om dig finns sparad på internet och hur kan den användas av andra?

Mer information

#290CyberSecurity​ är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att barn och ungdomar tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Utgivare:
Unga Forskare
Språk:
Svenska
Målgrupp:
Högstadiet
Sorterat under:
Digitalt & Internet